HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen ovat vuonna 2020 kuuluneet:

Sainio Kimmo projektipäällikkö puheenjohtaja
Ahlström Salme tutkimusprofessori jäsen
Kailasmaa Marko toiminnanjohtaja varapuheenjohtaja (16.6.2020 alkaen)
Koivisto Kalervo päätoimittaja jäsen
Leistola Juha A-klinikkatyön johtaja jäsen
Ruokonen Jussi lastenkodinjohtaja jäsen
Saine Seppo VTM jäsen
Savolainen Mauno sosiaaliterapeutti jäsen
Siren Anja lehtori, YTM varapuheenjohtaja (16.6.2020 saakka)

 

Hallituksen kokouksia pidettiin seitsemän. Hallituksen jäsenet edustavat perustajajäseniä ja ovat alalla toimineita henkilöitä. Hallituksen työskentelyyn ovat osallistuneet myös Mikkeli-yhteisön johtaja Kyllikki Klemm ja Kankaanpään ts. johtaja Marikki Forell.

Työvaliokunta

Hallituksen nimeämään työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Kimmo Sainio ja jäseninä Marko Kailasmaa, Seppo Saine, Jussi Ruokonen, Kyllikki Klemm ja Marikki Forell. Työvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa.

Johtoryhmä

Hallituksen nimeämään johtoryhmään kuuluivat puheenjohtajana Kimmo Sainio sekä jäseninä johtaja Kyllikki Klemm ja ts. johtaja Marikki Forell. Johtoryhmä kokoontui seitsemän kertaa.

Tilin- ja toiminnantarkastajat

Vuosikokouksen valitsemana varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT, JHTT Tom Sandell ja varalla KHT Tapani Torpo. Toiminnantarkastajana on toiminut JHTT Jari Ritari ja varalla HTM Tanja Santahuhta.

Yhdistyksen kokous

Vuosikokous pidettiin 16.6.2020 Helsingissä. Kokoukseen osallistui 12 henkilöjäsentä.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen yhteisöjäsenet ovat:

  • Jyty Metropoli ry
  • Raittiuden Ystävät ry
  • Suomen Elämäntapaliitto ry

Henkilöjäseniä oli vuoden lopussa 36.

Kuuluminen järjestöihin

Yhdistys on A-klinikkasäätiön perustajajäsen, ja säätiön valtuuskunnassa ovat yhdistystä edustaneet Kimmo Sainio ja Marja-Leena Nousiainen. 

Yhdistys on Sovatek-säätiön jäsen. Yhdistyksen edustajana säätiön valtuuskunnassa on ollut Marja-Leena Nousiainen (säätiön valtuuskunta) ja hallituksen jäsenenä Kyllikki Klemm. 

Päihdehuollon valtakunnallisessa yhteistyöryhmässä (PÄIVYT) yhdistystä edusti Kimmo Sainio.

Yhdistys on lisäksi jäsenenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä, Pirkanmaan päihdepalvelujärjestöt ry:ssä sekä Kumppanuustalo Artteli ry:ssä.

Kankaanpään A-koti ja Mikkeli-yhteisö ovat Euroopan Terapeuttisten Yhteisöjen liiton, The European Federation of Therapeutic Communities (EFTC), jäseniä.

Kankaanpään A-koti 2020

0
ts. Johtaja
0
Lääkäri (osa-aikainen)
0
Vastaavaa työntekijää
0
Toimistosihteeriä
0
Etuusohjaaja
0
Sairaanhoitajaa
0
Ohjaajaa
0
Perhetyöntekijää
0
Sosiaalityöntekijä/ hanketyöntekijä
0
Keittäjää
0
Puhtaanapidon ohjaajaa
0
Toiminnallisen kuntoutuksen ohjaajaa

Vuoden lopussa henkilökuntaa oli 36 työntekijää.

Mikkeli-yhteisö 2020

0
Johtaja
0
Sosiaalityöntekijä
0
Sairaanhoitajaa
0
Ohjaajaa
0
Lääkäri (osa-aikainen)

Lisäksi vuoden aikana muutamia sijaisia on työskennellyt erimittaisia aikoja yhteisössä. Palkkatuella on työskennellyt kiinteistönhoitaja, joka jatkaa oppisopimuskoulutuksessa. Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelun aloitti yksi henkilö. Työkokeilussa on ollut kaksi henkilöä.