Hallituksen puheenjohtajan tervehdys

Vaikutuksen alaiset – kuinka monta elämää on varaa hajottaa?

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 73. toimintavuosi. Yhteiskuntamme on jatkuvan muutoksen tilassa. Sote-uudistus ja sen toteutuminen ovat edelleen kesken.

Tarkkaa tietoa ei ole siitä, mitä vaikutuksia sote-uudistuksella on palveluiden tuottamiseen. Verottaja suoritti yhdistyksen toimintaan verotarkastuksen. Verotuspäätöksessä vuodelta 2019 todettiin, että yhdistys on elinkeinotoiminnastaan verovelvollinen.

Hallituksessa päätettiin aloittaa selvitystyö siitä, millaisella rakenteella tulevaisuudessa tuotetaan kuntoutuspalveluita. Muuttuvat tilanteet vaikeuttavat sen hahmottamista, millaisessa toimintaympäristössä tulevaisuudessa toimimme. Erilaiset muutokset vaikuttavat myös yhteisön toimintaan. Toimintavuoden aikana jatkettiin edellisenä vuotena aloitettua yhteisöllisen kuntoutuksen prosessien kehittämistä. Covid-19-virus aiheutti kuntoutukselle monia uusia käytäntöjä. Yhdistyksen toimipisteissä ei kuitenkaan ollut koronavirustartunnan saaneita.

"Tavoitteenamme on taata parhaat mahdolliset kuntoutumisedellytykset asiakkaillemme myös jatkossa."

Yhdistyksen talous oli toimintavuonna alijäämäinen. Tämä johtui siitä, että asiakaskysyntä vaihteli sekä Kankaanpään A-kodin että Mikkeli-yhteisön osalta. Asiakkaat ovat edelleen kuntoutukseen pääsyn kannalta hyvin erilaisessa asemassa asuinpaikastaan riippuen. Kuntatalouksien tilanne on ollut koko maassa haastava.

VAK ry oli myös toimintavuonna yksi niistä järjestöistä, jotka saivat Päihteitä käyttävien äitien hoito- ja kuntoutuspalveluiden turvaamiseen valtionavustusta. Avustuksen avulla on jatkettu perhekuntoutuksen kehittämistä.

Haluan esittää lämpimät kiitokset henkilökunnallemme. Esitän kiitokset myös yhteistyökumppaneille ja palveluitamme käyttäneille kunnille. Tavoitteenamme on taata parhaat mahdolliset yhteisölliset kuntoutumisedellytykset asiakkaillemme myös jatkossa.

Lieto 31.3.2021 

Kimmo Sainio
VAK ry:n hallituksen puheenjohtaja